Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Boleloucký, Zdeněk, 1936-
Note Biographic
Narozen 15. 9. 1936 v Brně. Doc. MUDr., CSc., psychiatr, soudní znalec z oboru psychiatrie (Odd. psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou Nemocnice ve Svitavách). Publikace z oboru.
See
Bolelucký, Zdeněk, 1936-
Affiliation
MU Brno, LF, Psychiatrická klinika
Affiliation
Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice
Affiliation
Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice, Svitavy
Affiliation
Psychiatrická ambulance UNICA, Modřice; Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, Pracoviště Bohunice
Affiliation
Psychiatrická klinika a katedra psychiatrie lékařské fakulty UJEP v Brně
Affiliation
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Psychiatrická klinika UJEP v Brně
Affiliation
Psychiatrické oddělení v Chocni
Record number
nlk20020113390
Persistent link
Source of Verification

www.snt.cz/web/incip/Czech/Pracovnici/Boleloucky/boleloucky.htm ()
Display format