Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Horáček, Jiří, 1966-
Note Biographic
Narozen 27. 9. 1966 v Ostrově. Prof. (2009), MUDr., PhD., klinický psychiatr a psychoterapeut. Pracuje v Psychiatrickém centru Praha-3. LF UK Praha a v Centru neuropsychiatrických studií. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku, neurobiologii a genetiku schizofrenie a deprese, mechanismus účinku antipsychotik a na modelování aktivity nervové tkáně. Od roku 2005 je odborným koordinátorem výzkumného Centra neuropsychiatrických studií a od roku 2007 působí jako předseda výboru České neuropsychofarmakologické společnosti. Publikace z oboru.
Affiliation
-
Affiliation
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Affiliation
3rd Faculty of Medicine and Prague Psychiatric Center, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
3rd Faculty of Medicine, Charles University, Center for Neuropsychiatric Studies, Prague, Czech Republic
Affiliation
Center of Neuropsychiatric Studes and Prague Psychiatric Center, 3rd Faculty of Medicine of Charles University, Prague
Affiliation
Centre of Neuropsychiatric Studies; Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic. horacek@pcp.lf3.cuni.cz
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií Praha 8, Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií, Praha
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK v Praze
Affiliation
Centrum neuropsychiatrických studií; 3. LF UK, Praha; Psychiatrické centrum Praha
Affiliation
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Laboratory of Biochemistry and Pathophysiology of the Brain, Prague Psychiatric Centre, Prague
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), Klecany
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ); 3. LF UK Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, 3. lékařská univerzita UK, Česká psychedelická společnost
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta UK Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3.lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Psychiatrická klinika, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví/Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví; 3. lékařská fakulta UK Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Národní ústav pro duševní zdraví
Affiliation
National Institute of Mental Health Klecany, Czech Republic
Affiliation
National Institute of Mental Health, Klecany
Affiliation
National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic.
Affiliation
National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic; 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic;
Affiliation
NÚDZ, Klecany; 3. LF UK v Praze
Affiliation
NÚDZ, Praha
Affiliation
PCP, Praha
Affiliation
PCP, Praha; 3. LF UK, Praha; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
PCP, Praha;Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Prague Psychiatric Center Prague, Czech Republic ; Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Prague, Czech Republic.
Affiliation
Prague Psychiatric Center Prague, Czech Republic.
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Prague, Bohnice, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic; 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic; National Institute of Mental Health, Klecany, Czech Republic; Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Praha, 8, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Psychiatric Clinic of 3rd Faculty of Medicine, Czech Republic
Affiliation
Prague Psychiatric Center, Ústavní 91, 18103, Prague 8, Czech Republic; 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Ruská 87, 100 00 Prague 10, Czech Republic.
Affiliation
Prague Psychiatric Center; 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague; Center of Neuropsychiatric Studies, Prague
Affiliation
Prague Psychiatric Centre 3rd Faculty of Medicine Prague, Charles University Centre of Neuropsychiatric Studies in Prague
Affiliation
Prague Psychiatric Centre, Prague, Czech Republic. horacek@PCP.LF3.CUNI.CZ
Affiliation
Prague Psychiatric Centre; 3rd School of Medicine, Charles University, Prague; Centre of Neuropsychiatric Studies in Prague
Affiliation
Prague Psychiatric Centre; Centre of Neuropsychiatric Studies; 3rd Medical Faculty of Charles University, Prague
Affiliation
Prague Psychiatrie Centre 3rd Medical Faculty of Charles University Centre of Neuropsychiatric Studies
Affiliation
předseda výboru ČNPS
Affiliation
Psyhiatrické centrum Praha
Affiliation
Psychiatric Center Prague, 3rd Faculty of Medicine Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Psychiatricé centrum Praha, 2.interní klinika 3. LF UK Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika 3. LF UK a NÚDZ, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha a 3. lékařská fakuka Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha a Národní ústav duševního zdraví 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK Praha, Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Karlova Univerzita, 3. lékařská fakulta, Praha, Česká republika
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha 8
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha 8 - Bohnice; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK v Praze
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha, Česká republika
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha, Praha; Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK Praha; Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Praha; Národní ústav duševního zdraví
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK, Praha; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; 3. LF UK,Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studií
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studií, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Centrum neuropsychiatrických studiíé, 3. LF UK Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK v Praze
Affiliation
Psychiatrické centrum Praha; Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha; Klinika psychiatrie a lékařské psychologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické centrum, Praha; Národní ústav duševního zdraví, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrické cetrum Praha, 3. lékařská fakulta UK Praha
Affiliation
The Prague Psychiatric Centre, the Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic and the Department of Psychiatry, Dalhousie University, Halifax, Canada.
Record number
jo2002152353
Persistent link
Source of Verification

Praško, J. Somatoformní poruchy. Praha: Galén, 2002. ()
Účinky MDMA, LSD a psilocinu na lokomoci potkana. Adiktologie, roč. 5, č. 2 (2005), s. 121-130. ()
Who is ....? (v České republice). 2008, s. 470. ()
Display format