Portrait
Display Documents Help
vše 5
publikace autora 5
primární autor 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Saudek, Robert, 1880-1935
Note Biographic
Narozen 21. 4. 1880 v Kolíně, zemřel 15. 4. 1935 v Londýně. Diplomat, grafolog, dramatik, prozaik, spisy z oboru grafologie, překlady do němčiny.
Record number
jk01110427
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format