Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Málek, Jiří, 1956-
Note Biographic
Narozen 20. 9. 1956 v Praze. Doc. (2001), MUDr., CSc., lékař - anesteziolog (Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha). Zabývá se především vlivem různých anesteziologických technik na per- a pooperační průběh a věnuje se výzkumu v oblasti prevence a léčby bolesti. Práce z oboru.
Affiliation
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Affiliation
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika
Affiliation
3. LF UK a FNKV, KAR, Praha
Affiliation
3. LF UK a FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha
Affiliation
3. LF UK, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha, FNKV, Praha
Affiliation
3rd Faculty of medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
ARK - FN Královské Vinohrady
Affiliation
Clinical Department of Anesthesiology and Resuscitation, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Third Faculty of Medicine, Teaching Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Anaesthesiology and Critical Care Medicine, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Ruska 87, Prague 10, 10034 Czech Republic
Affiliation
Department of Anaesthesiology and Critical Care Medicine, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Anaesthesiology and Resuscitation, Third Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Anaethesiology and Critical Care Medicine, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
FN Královské Vinohrady a UK Praha, 3. LF, KAR
Affiliation
FN Královské Vinohrady a UK Praha, 3. LF, Klinika anesteziologie a resuscitace
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
KAR 3. LF UK a FNKV Praha, Praha
Affiliation
KAR 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
KAR 3. LF UK a VNKV, Praha
Affiliation
KAR FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
KAR FNKV, Praha
Affiliation
KAR FNKV, Praha 10
Affiliation
KAR, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
KARIM 2. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a rasuscitace 3. LF UK a FNKV
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha; Komise pro historii ČSARIM JEP
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; Komise pro historii ČSARIM
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha; Komise pro historii ČSARIM JEP
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FN KV Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKW Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF v Praze
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Komise pro historii ČSARM
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FNKV, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FN KV, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, FNKV a 3. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace, UK, 3. LF
Affiliation
Klinika anesteziologie a resuscitace,3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole
Affiliation
Komise pro historii ČSARIM; Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Komise pro historii oboru ČSARIM; Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Komise pro historii oboru ČSARIM; Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
Affiliation
Oddělení KAR 3. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Karlovy Vary
Affiliation
Oddělení KAR 3. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
UK 3. LF a FNKV, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha
Affiliation
UK Praha, 3. LF, KAR
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Klinika anesteziologie a resuscitace
Affiliation
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha
Affiliation
zástupce šéfredaktora časopisu
Record number
jn20000401827
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format