Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Chlíbek, Roman, 1965-
Note Biographic
Narozen 22. 3. 1965 v Hradci Králové. Prof. (2012), MUDr., PhD., hygienik, epidemiolog, preventivní lékař (Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové). Od 15. 10. 2009 jmenován děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Odborné práce z epidemiologie.
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Affiliation
Česká vakcinologická společnost
Affiliation
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Hradec Králové
Affiliation
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Affiliation
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP; Katedra epidemiologie FVZ UO Hradec Králové
Affiliation
Česká vakcinologická společnost, ČLS JEP
Affiliation
České vakcinologická společnost ČLS JEP; Univerzita obrany
Affiliation
Department of Epidemiology, Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Epidemiology, Vaccination Centre, Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Brno
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví UO a FN, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Affiliation
Fakulta vojenského zdravotnictví, UO, Hradec Králové
Affiliation
FVZ OU, Hradec Králové
Affiliation
FVZ UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany v Brně, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie FVZ UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie FVZ v Hradci Králové, UO v Brně
Affiliation
Katedra epidemiologie Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví , Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdavotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví OU, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, Česká republika
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrny, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové, Česká republika
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové; Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, UO, Hradec Králové; Česká vakcinologická společnost, Praha
Affiliation
Katedra epidemiologie, Fakulty vojenského zdravotnictví, ÚO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, FVZ OU, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, FVZ Univerzity Obrany, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, FVZ UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, FVZ, UO, Hradec Králové
Affiliation
Katedra epidemiologie, FVZ, UO, Hradec Králové
Affiliation
University of Defence, Trebesska 1575, 500 01 Hradec Kralove, Czech Republic. chlibek@pmfhk.cz
Affiliation
Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec králové
Affiliation
Vědecký sekretář České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Affiliation
Vojenská lékařská akademie JEP, katedra epidemiologie, Hradec Králové
Affiliation
Výbor ČVS
Record number
mzk2003191937
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Fusek: Pplk. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - nový děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO. Scan, č. 4 (2009), s. 7. ()
Display format