Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kremer, Bruno P., 1946-
Note Biographic
Publikuje v oblastech: atlasy botanické; biosféra; botanika systematická; kapraďorosty; lišejníky; mechorosty; rostliny nižší; rostliny ohrožené.
Record number
jn20020126002
Persistent link
Source of Verification

NK ČR ()
Display format