Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Školoudík, David, 1972-
Note Biographic
Narozen 2. 3. 1972 v Havířově. Doc. MUDr. Neurolog (Neurologická klinika FN Ostrava, Iktové centrum). Publikace z oboru.
Author's profile
Manželkou je MUDr. Iva, roz. Šajerová.
Affiliation
Center of Science and Research, Faculty of Health Science, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc; Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc; Neurochirurgická klinika FN Ostrava; Centrum zdravotnického výzkumu, LF OU, Ostrava
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, FZV UP v Olomouci
Affiliation
Centrum zdravotnického výzkumu, LF OU, Ostrava
Affiliation
Centrum zdravotnického výzkumu, LF OU, Ostrava; Neurologické oddělení, Iktové cent rum, Vítkovická nemocnice, Ostrava; Neurochirurgická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, FN Ostrava
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnost ČLS JEP
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP; Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotních věd, UP Olomouc
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and University Hospital
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, Palacký University Medical School, Olomouc, Czech Republic; Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Ostrava and Ostrava University, Ostrava; Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
Affiliation
Comprehensive Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Czech Republic; Center for Research and Science, Department of Nursing, Faculty of Health Science, Palacký University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Comprehensive Stroke Centre, Department of Neurology, Palacký University Hospital, Olomouc
Affiliation
Department of Neurology, Comprehensive Stroke Center, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Department of Neurosurgery and Department of Radiology, Faculty Hospital Ostrava, Tr. 17. Listopadu 1790, 708 52, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Faculty Hospital Ostrava, 17.listopadu 1790, 70852, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University and University Hospital, Olomouc, Czech Republic; Department of Neurology, University Hospital and Ostrava University, Ostrava-Poruba, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Department of Nursing, Faculty of Health Science, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Electronic address: skoloudik@hotmail.com.
Affiliation
Department of Neurology, Faculty of Medicine and Detristry, Palacky University Olomouc, Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, Palacký University Medical School and University Hospital, CZ-77520, Olomouc, Czech Republic; Department of Neurology, Ostrava University Medical School and University Hospital, CZ-70852, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital Ostrava and Faculty of Medicine, University of Ostrava; Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital Ostrava, Ostrava, Czech Republic. skoloudik@hotmail.com
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital, Ostrava, Czech Republic. skoloudik@hotmail.com
Affiliation
Department of Neurology, University Hospital, Ostrava, Czech Republic; Department of Nursing, Faculty of Health Science, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc; Department of Neurology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Nursing, Faculty of Health Science, Palacký University Olomouc, Svobody 8, 771 11 Olomouc, Czech Republic skoloudik@hotmail.com.
Affiliation
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Nursing, School of Health Sciences, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Radiology, University Hospital, Ostrava; Department of Neurology, University Hospital, Ostrava
Affiliation
Dept. of Neurology, University Hospital, Ostrava, Czech Republic
Affiliation
Fakulta zdravotnických věd a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
Affiliation
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Affiliation
Fakulta zdravotnických věd, UP Olomouc
Affiliation
Fakulta zdravotnických věd, UP, Olomouc; Neurologická klinika FN, Ostrava
Affiliation
Fakulta zdravotních věd UP v Olomouci
Affiliation
Fakulta zdravotních věd, UP Olomouc
Affiliation
FN Ostrava
Affiliation
FN, Ostrava
Affiliation
FNsP Ostrava
Affiliation
FZV UP Olomouc
Affiliation
HOK, FN, Olomouc; FN, Olomouc
Affiliation
Iktové centrum Neurologické kliniky LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Iktové centrum, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
KCC, Department of Neurology, University Hospital Ostrava
Affiliation
KCC, FN, Olomouc
Affiliation
KCC, Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN, Olomouc
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc; Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN, Olomouc
Affiliation
Lékařská fakulta Ostravské univerzity a FN Ostrava
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF OU, Fakultní nemocnice Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Centrum vědy a výzkumu, FZV UP, Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika Fakultní nemocnice, Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika FN a OU Ostrava; Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika FN Ostrava; Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika FN Ostrava; Ústav ošetřovatelství FZS UP v Olomouci
Affiliation
Neurologická klinika FN, Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava ; Ústav ošetřovatelství, FZV UP v Olomouci
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava; Ústav ošetřovatelství, FZV UP v Olomouci
Affiliation
Neurologická klinika LF OU a FN, Ostrava-Poruba; Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc; Neurologická klinika FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, FN a LF UP Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika, FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, FNsP Ostrava-Poruba, Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, LF Ostravské Univerzity a FN Ostrava; Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologická klinika, LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Neurologie, FN, Ostrava
Affiliation
Neurology Department, University Hospital Ostrava, Ostrava
Affiliation
Neurosonologická komise a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Neurosurgery, University Hospital, Ostrava
Affiliation
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc; Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
Affiliation
Stroke Center, Department of Neurology, University Hospital, IP Pavlova 6, 775 20, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Affiliation
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, UP v Olomouci
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, FZV UP v Olomouci
Affiliation
Ústav ošetřovatelství, FZV, UP v Olomouci
Record number
xx0020614
Persistent link
Source of Verification

Ateroskleróza a dyslipidémie ve schématech a obrazech. ()
NK ČR (Names) ()
Who is....? (v České republice). 2008, s. 1474. ()
Display format