Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Malý, Marek
Note Biographic
RNDr., CSc., pracovník Státního zdravotnického ústavu. Publikace z oboru matematické statistiky a analýzy a jejich využití v epidemiologii.
Author's profile
Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. V období 1987-1991 pracoval jako odborný asistent v oddělení lékařské informatiky a biometrie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Od roku 1991 je zaměstnán ve Státním zdravotním ústavu v Praze v oddělení biostatistiky a informatiky jako vědecký pracovník - statistik. Souběžně pracuje v Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. a externě spolupracuje s dalšími institucemi, zejména s 3. LF UK v Praze, MFF UK v Praze, FN Královské Vinohrady a plicním oddělením Zdravotnického zařízení Praha-Smíchov. Zabývá se především statistickou analýzou dat a výukou statistiky. Je školitelem v oborové radě Pravděpodobnost a matematická statistika a oborové radě Biomedicínská informatika na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem České statistické společnosti, Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku v České republice, o.s. a Jednoty českých matematiků a fyziků, členem vědecké rady Státního ústavu radiační ochrany.
Affiliation
Department of Biostatistics and Informatics, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Biostatistics and Informatics, The National Institute of Public Health, Šrobárova 48, 100 42, Prague 10, Czech Republic.
Affiliation
Department of Biostatistics and Informatics,National Institute of Public Health in Prague,Czech Republic.
Affiliation
Department of Biostatistics National Institute of Public Health Prague Czech Republic.
Affiliation
Department of Biostatistics, National Institute of Public Health in Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of biostatistics, National Institute of Public Health, Prague
Affiliation
Department of Biostatistics, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Biostatistics, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Biostatistics, National Institute of Public Health, Šrobárova 48, 10042 Prague, Czechia.
Affiliation
First Medical Faculty of Charles University, Prague, Czechoslovakia
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, SZÚ, Praha
Affiliation
National Institute of Public Health in Prague, Czech Republic
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague 10
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic.
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic. mmaly@szu.cz.
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic; Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic.
Affiliation
National Institute of Public Helalth, Prague, Czech Republic
Affiliation
NRL pro HIV/AIDS, SZÚ-CEM
Affiliation
Odd. biostatistiky SZÚ
Affiliation
Oddělení biostatistiky a informatiky, Státní zdravotní ústav
Affiliation
Oddělení biostatistiky a informatiky, Státní zdravotní ústav Praha
Affiliation
Oddělení biostatistiky a informatiky, SZÚ
Affiliation
Oddělení biostatistiky a informatiky, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení biostatistiky SZÚ
Affiliation
Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav
Affiliation
Oddělení biostatistiky, SZÚ
Affiliation
State Health Institute, Praha, Centre for life environment hygiene
Affiliation
Státní zdravotní ústav
Affiliation
Státní zdravotní ústav Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav v Praze
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Oddělení biostatistiky, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha 10
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha 2
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
Affiliation
Státní zdravotní ústv, Praha
Affiliation
Státní zdravotníústav, Praha
Affiliation
SZÚ
Affiliation
SZU Praha
Affiliation
SZÚ, Praha
Affiliation
Ústav informatiky Akademie věd České republiky, Praha; Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Ústav informatiky Akademie věd ČR, Praha; Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Praha; Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Ústav informatiky, AV ČR, Praha; Státní zdravotní ústav, Praha
Record number
jn20001103265
Persistent link
Source of Verification

STAKAN I-II ()
Malý, M.: Statistické metody v epidemiologii ()
Malý, M.: Monitorování výskytu a šíření HIV/AIDS v ČR ()
Display format