Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Štěrba, Jaroslav, 1962-
Note Biographic
Narozen 3. 3. 1962 v Ostravě. Profesor onkologie (2007), docent pediatrie (2002), MUDr., Ph.D. (2000). Dráhu začal v roce 1987 jako sekundární lékař na lékař na dětské klinice FNsP v Ostravě, kde od roku 1993 působil jako ordinář pro dětskou onkologii. V roce 1995 odcestoval na dva roky do Kuvajtu, kde pracoval jako konzultant a vedoucí dětské onkologie při Kuwait Cancer Control Centre a lektor Kuwait University Medical Faculty. Po návratu do České republiky vykonával rok funkci odborného asistenta na LF MU Brno. Nyní je odborným asistentem LF MU II. DK. V květnu 1998 se stal vedoucím lékařem Oddělení dětské onkologie na pracovišti dětské medicíny Fakultní nemocnice Brno, kde od října 1998 působí jako primář. V letech 2000–2001 byl vědeckým sekretářem Pediatricko-onkologické sekce České onkologické společnosti, od roku 1998 je vedoucím pracovníkem skupiny pro nádory CNS Pediatrickoonkologické sekce České onkologické společnosti. Specificky se zabývá chemoterapií dětských nádorů, zejména vysoce dávkovanou, febrilní neutropenií, časnými komplikacemi onkologické léčby a pediatrickými typy nádorů u mladistvých a mladých dospělých.
Affiliation
CBG laboratoř spol. s r. o.
Affiliation
Centrum PSDH, Brno
Affiliation
CKTCH Brno
Affiliation
Cytologická a bioptická laboratoř, Ostrava-Zábřeh
Affiliation
Department of Paediatric Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University and University Hospital Brno
Affiliation
Department of Paediatric Oncology, University Hospital, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, Masaryk University and University Hospital Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, Masaryk University and University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, Masaryk University, Brno and University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Cernopolni 9, 613 00 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic; Department of Pediatric Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech republic; International Clinical Research Center, St. Anne's University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Brno; Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, School of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Metronomics Global Health Initiative, Hôpital pour Enfants de La Timone AP-HM, Marseille, France
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital, Brno
Affiliation
Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, Klinika dětské onkologie, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno; Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Affiliation
FN Brno
Affiliation
FN Brno, Dětská nemocnice, Brno
Affiliation
ICRC -Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
KDO FN Brno
Affiliation
KDO, FN Brno
Affiliation
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky
Affiliation
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol,Praha - CZ; Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNSP, Bratislava - SK; Dětská klinika, FN Olomouc - CZ; Klinika dětské onkologie, FN, Brno - CZ; Dětská klinika, Nemocnice, České Budějovice - CZ; Klinika dětského lékařství FN, Ostrava - CZ; Dětská klinika, FN, Plzeň - CZ; Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem - CZ; Dětská klinika, FN, Hradec Králové - CZ
Affiliation
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LF UK a FN Motol, Praha; FN, Brno; FN, Olomouc; FN, Ostrava; FN, Hradec Králové; Masarykova Nemocnice, Ústí nad Labem; FN, Plzeň; Nemocnice, České Budějovice
Affiliation
Klinika dětské onkologie a hematologie FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Affiliation
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FDN a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FDN JGM a MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN a LFMU, Brno; Klinika dětské radiologie FN a LFMU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brn
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno - PDM a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno – pracoviště dětské medicíny
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU, Česká republika
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno, pracoviště Dětské medicíny, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno; LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FN, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie FNB a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno - PDM
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Dětská nemocnice
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN U sv. Anny (FNUSA-ICRC), Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno-PDM
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno; RECAMO MOÚ, Brno; ICRC FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU Brno a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Dětská nemocnice - FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice, Brno, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice, Brno, Česká republika; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno, Čská republika
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN a LF Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno a LF MU
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno a LF MU; Dětské kožní odd. 1. DIK FN Brno a LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno, Česká repaublika
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN Brno, ČR; Masarykův onkologický ústav Brno, ČR
Affiliation
Klinika dětské onkologie, FN/LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno, LF MU Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno; Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno; RECAMO, MOÚ, Brno; ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, LF MU Brno a FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie, PDM FN Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie; Klinika dětské ORL FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie PřF MU Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Česká republika
Affiliation
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
LF Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Affiliation
LF MU, Brno; Klinika dětské onkologie FN Brno
Affiliation
Masaryk University—Faculty of Medicine—Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno—Department of Pediatric Oncology Brno, Czech Republic
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Klinika dětské onkologie, Brno
Affiliation
Masarykova univezita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Klinika dětské onkologie, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
MU, LF a FN Brno, Klinika dětské onkologie
Affiliation
Oddělení dětské onkologie, FN Brno; Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Oddělení lékařské genetiky, FN Brno
Affiliation
Paediatric Oncology Department, Clinic of Child Oncology, The University Hospital Brno, Cernopolni 212/9, 613 00 Czech Republic
Affiliation
PDM KDO FN Brno
Affiliation
Pediatric Oncology Department, University Hospital Brno
Affiliation
Pediatric Oncology Department, University Hospital Brno, Masaryk University Brno, Brno, Czech Republic. jsterb@fnbrno.cz
Affiliation
Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Münster
Affiliation
Psychologický ústav AV ČR v.v.i.; Klinika dětské onkologie FN Brno; Psychologický ústav FF MU
Affiliation
Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, 61137 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Regional Centre of Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic; Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta MU a FN Brno
Record number
mzk2004237310
Persistent link
Source of Verification

Diagnostika kostních nádorů u dětí / Jarmila Skotáková, Jaroslav Štěrba, Petr Gál ()
NK ČR (Names) ()
Polcarová: Představujeme vám primáře dětského oddělení dětské onkologie doc. MUDr. Jaroslava Štěrbu, Ph.D. Nemocnicční listy FN Brno, roč. 3, č. 2 (2002), s. 11-12. ()
Skotáková, J. - Štěrba, J. - Gál, P.: Diagnostika kostních nádorů u dětí ()
Display format