Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hora, Milan, 1967-
Note Biographic
Narozen 13.3.1967 v Plzni. Doc. MUDr., Ph.D., urolog (vedoucí Urologické kliniky LF UK a FN Plzeň). Odborné práce z oboru, šéfredaktor časopisu Česká urologie.
Affiliation
-
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Department of Urology Faculty Hospital, E. Beneše 13, Pilsen, 305 99 Czech Republic ; Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Urology, Faculty Hospital in Pilsen, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Urology, Faculty Hospital Pilsen and Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Department of Urology, Charles University Hospital, E. Beneše 13, 305 99, Plzeň, Czech Republic, horam@fnplzen.cz.
Affiliation
Department of Urology, Charles University Hospital, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Urology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Plzeň, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Urology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine, Faculty Hospital, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Urology, Charles University, Faculty Hospital, Plzen, Czech Republic
Affiliation
Department of Urology, Medical Faculty in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Urology, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
FN, Plzeň
Affiliation
Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice, o. z., KZ, a. s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem; Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
LF UK a FN Plzeň
Affiliation
LF UK a FN Plzeň, Urologická klinika
Affiliation
Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň; Urologická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Oddělení urologie, FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF a UK v Plzni; Oddělení radioimunoanalýzy FN v Plzni; Urologická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN a LF UK Plzeň
Affiliation
Redakce časopisu Česká urologie
Affiliation
šéfredakor časopisu Česká urologie a místopředseda ČUS
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Urologická klinika
Affiliation
Urologická klinia, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Urologická klinika 1. LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika a Ústav patologie LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FF UKa FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Urologická klínika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN a LF, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN Plzeň Bory
Affiliation
Urologická klinika FN Plzeň; Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika FN v Plzni
Affiliation
Urologická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň 2 Hematologicko-onkologické oddělení LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN v Plzni
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň 3 Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň.
Affiliation
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika LF UK, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika Univerzity Karlovy Lékařské fakulty v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a LF UK v Plzni
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, FN a LF v Plzni
Affiliation
Urologická klinika, FN a LF v Plzni, UK v Praze
Affiliation
Urologická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, FN Plzeň, LF UK Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, LF VUK a FN, Plzeň
Affiliation
Urologická klinika, Univerzita Karlova, Fakultní nemocnice v Plzni
Affiliation
Urologické oddělení, ÚVN, Praha
Record number
mzk2004258359
Persistent link
Source of Verification

Urologie / Milan Hora ()
NK ČR (Names) ()
Plzeň. lék. Sbor., Suppl. 79 (2005), s. 138 (datum narození)
Who is....? (v České republice). 2008, s. 469. ()
Display format