Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Veselská, Renata, 1968-
Note Biographic
Narozena 1968. Doc. RNDr., PhD., M.Sc., molekulární bioložka a genetička (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice, Brno).
Affiliation
aboratoř nádorové bio­logie, Ústav experimentální bio­logie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Cell Culture Laboratory, Medical Faculty, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, 61137 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. veselska@sci.muni.cz. Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic. veselska@sci.muni.cz. International Clinical Research Center, St. Anne's University Hospital Brno, Brno, Czech Republic. veselska@sci.muni.cz.
Affiliation
Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno; Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie PřF MU
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální bio­logie, PřF MU, Brno
Affiliation
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Ústav experimentální biologie PřF MU
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology and Genetics, Department of Genetics and Molecular Biology, Institute of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology and Genetics, Institute of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Pediatric Oncology, Masaryk University and University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology and Genetics, Institute of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology, Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlarska 2, 611 37 Brno, Czech Republic ; Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Cernopolni 9, 613 00 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology, Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Laboratory of Tumor Biology, Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno; Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav Experimentální Biologie, PF MU, Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie PřF MU Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie PřF, Masarykova univerzita, Brno; Klinika dětské onkologie LF, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice, Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie, PřF MU Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie a genetiky, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno; ICRC -Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno; ICRC -Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně; Molecular Pharmacology and Pathology Program, Dept. of Pathology and Bosch Inst. University of Sydney, Sydney, Australia
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové bio­logie, Ústav experimentální bio­logie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Klinika dětské onkologie, Lékařská fakulta MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno; Klinika dětské onkologie FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, MU Brno; Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
Affiliation
Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, MU, Brno, ČR; Klinika dětské onkologie, FN Brno, ČR
Affiliation
MU, Brno; Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno
Affiliation
Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie, PF MU, Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie PřF MU Brno; Klinika dětské onkologie FNB a LF MU Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, Masarykova univerzita, Brno; Klinika dětské onkologie, Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení dětské onkologie, FN Brno
Affiliation
Ústav experimentální biologie, Přírodovědeckého fakulta MU, Brno
Record number
mzk2003196540
Persistent link
Source of Verification

Praktická cvičení z biologie / Renata Veselská a spolupracovníci ()
NK ČR (Names) ()
www(Osobní stránka), cit. 16. 7. 2014 (profesní data)
Display format