Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kautzner, Josef, 1957-
Note Biographic
Narozen 9. 11. 1957 ve Vlašimi. Prof. MUDr. CSc., kardiolog. Pracoval na II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, jako přednosta Kardiologické kliniky IKEM. Zaměření: organizace týmové práce experimentálních a klinických studií; hodnocení morfologických a elektrofyziologických změn po infarktu myokardu; příprava nových terapeutických doporučení a publikace výsledků. Publikace z oboru.
Affiliation
-
Affiliation
Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Affiliation
Cardiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic
Affiliation
Cardiology Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Centrum dědičných kardiovaskulárních onemocnění, Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Clinic of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology and Cardiac Surgery, Institute of Clinical and Experimental Medicine-IKEM, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Cardiology, IKEM, Prague
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine - IKEM, Prague
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine – IKEM, Prague
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine – IKEM, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, IKEM, Prague 4, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague 4, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Cardiology, Institute of Clinical and Experimental Medicine–IKEM, Czech Republic
Affiliation
Heart Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
II. interní klinika FVL, Praha
Affiliation
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, I. lékařská fakulta a Všeobecná nemocnice, Univerzita Karlova, Praha
Affiliation
IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
IKEM Praha
Affiliation
IKEM, Klinika kardiologie, Praha
Affiliation
IKEM, Prague
Affiliation
IKEM, Praha
Affiliation
IKEM, Praha, Klinika kardiologie
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie
Affiliation
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Department of Cardiology, Prague
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Department of Cardiology, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Kardiocentrum IKEM, Praha
Affiliation
Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
Affiliation
Kardiocentrum, Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny
Affiliation
Kardiologie, IKEM, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie IKEM Praha
Affiliation
Klinika kardiologie IKEM v Praze
Affiliation
Klinika kardiologie IKEM, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie IKEM., Praha
Affiliation
Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, IKEM Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Affiliation
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha
Affiliation
Kliniky kardiologie, IKEM, Praha
Affiliation
Místopředseda ČKS pro vzdělávání
Affiliation
Místopředseda ČKS pro vzdělávání, přenosta Kliniky kardiologie IKEM
Affiliation
Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha
Affiliation
přednosta Kliniky kardiologie IKEM v Praze
Record number
xx0037112
Persistent link
Source of Verification

Kautzner, J.: Význam lineární radiofrekvenční katetrizační ablace v léčbě hemodynamicky netolerované komorové tachykardie po IM ()
Display format