Corporation [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
See
Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. Společnost všeobecného lékařství
Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Societas medicinae generalis Bohemica
Record number
nlk20030127884
Persistent link
Source of Verification

7. kongres ČLS JEP ... Praha: ČLS JEP, 2002. ()
Display format