Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Křížová, Pavla
Note Biographic
MUDr., CSc., lékařka, zabývá se epidemiologií, klinickou mikrobiologií a infekčním lékařstvím. Autorka publikace o očkování.
See
Křížová-Kuzemenská, Pavla
Kuzemenská, Pavla
Kriz, Pavka
Affiliation
-
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
CEM - SZÚ
Affiliation
CEM SZÚ, Praha
Affiliation
CEM, SZÚ
Affiliation
CEM-SZÚ, Praha
Affiliation
Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
EUPHEM v CEM
Affiliation
LFH KU, Praha
Affiliation
LFH UK, Praha
Affiliation
LFH, Praha
Affiliation
Národní refeenční laboratoř pro meningokokové nákazy, CEM, SZÚ, Praha, Česká republika
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokoková onemocnění, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokoková onemocnění, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy SZÚ, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav v Praze
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha; Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, SZÚ, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy. Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy; Centrum epidemiologie a mikrobiologie; SZÚ, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy
Affiliation
National Institute for Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
National Microbiology Focal Point za ČR v ECDC
Affiliation
National Reference Laboratory for Meningococcal Infections, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
National Reference Laboratory for Meningococcal Infections, National Institute of Public Health, Srobarova 48, 100 42, Prague 10, Czech Republic. pavla.krizova@szu.cz
Affiliation
National Reference Laboratory for Meningococcal Infections, NIPH, Prague, Czech Republic
Affiliation
NMFP za ČR v ECDC CEM-SZÚ
Affiliation
NMFP za ČR v ECDC, CLČ-SZÚ
Affiliation
NRL for Meningococcal Infections, National Institute of Public Health, Prague, CR
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy SZÚ-CEM
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, CEM, SZÚ, Praha, Česká republika
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ - CEM, Praha
Affiliation
NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro streptokokové nákazy
Affiliation
NRL pro streptokokové nákazy, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz SZÚ-CEM
Affiliation
Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriální nákaz, CEM, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz CEM, SZÚ Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz CEM-SZÚ Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz CEM-SZÚ, Praha
Affiliation
Odděleni vzdušných bakteriálních nákaz CLČ OML, SZU Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz, CEM, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz, CEM, SZÚ
Affiliation
Oddělení vzdušných bakteriálních nákaz, CEM, SZÚ Praha
Affiliation
OML, CLČ, SZÚ
Affiliation
předsedkyně SEM ČLS JEP
Affiliation
předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Affiliation
redakční rada časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Affiliation
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
SZÚ - CEM
Affiliation
SZÚ CEM
Affiliation
SZÚ-CEM, Praha
Affiliation
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Vedoucí CEM
Affiliation
vedoucí redaktorka časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Affiliation
vedoucí redaktorka Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Affiliation
vedoucí SZO centra pro streptokoky v Praze
Affiliation
Výbor SEM
Affiliation
WHO Collaborating Center for Streptococci, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
za redakční radu časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imonologie
Record number
xx0048673
Persistent link
Source of Verification

J. Částková, P. Křížová: Očkování dětí v České republice ()
www(Státní zdravotní ústav) ()
Křížová-Kuzemenská, P.: Protektivní význam antimeningokokových protilátek skupinově, typově a subtypově specifických ()
Křížová-Kuzemenská, P.: 12. Lancefieldovo mezinárodní symposium o streptokokách a streptokokových infekcích ()
Kuzemenská, P.: Genotypy kmenů Neisseria meningitidis izolovaných od nemocných v České republice ()
Display format