Portrait
Display Documents Help
vše 23
publikace autora 23
primární autor 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mihalová, Romana
Note Biographic
MUDr., práce z lékařské genetiky.
Affiliation
-
Affiliation
Institute of Biology and Medical Genetics, 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Biology and Medical Genetics, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UKa VFN, Praha
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a UK 1. LF, Praha
Affiliation
Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha
Record number
mzk2006337209
Persistent link
Source of Verification

Otová,B.-Mihalová,R.-Vymlátil,J.: Vývoj a růst člověka ()
www(Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF a VFN) (profesní údaje)
Display format