Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Tomek, Aleš
Note Biographic
MUDr., Ph.D., FESO, neurolog (Neurologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole). Publikace z oboru.
Affiliation
-
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnost ČLS JEP
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP; Neurologická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP; Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Department of Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, Second Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Second, Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
IC, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř molekulární diagnostiky, oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha;
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Laboratoř molekulární genetiky, OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha; OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha; Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FNM, Praha
Affiliation
Neurologická klinika FNM, Praha
Affiliation
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Affiliation
Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
Affiliation
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha; Neurologické oddělení, ÚVN – VFN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Neurology Department, Charles University, 2nd Medical School, Prague, Czech Republic
Affiliation
Neurosonologická komise a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika
Record number
xx0053070
Persistent link
Source of Verification

A. Tomek: Idiopatické generalizované epilepsie ()
Tomek, Aleš ... [et al.]: Vaskulární faktory v predikci rozvoje Alzheimerovy choroby, Praha, 2016 (další profesní tituly)
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/725627 ()
Display format