Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Větvička, Václav, 1954-
Note Biographic
Narozen 10.3.1954 v Praze. RNDr., CSc. Přírodovědec, profesor lékařské katedry v Louisville (USA), řadu let pracovníkem Mikrobiologického ústavu ČSAV, zabývá se imunologií a výzkumem rakoviny, autor cestopisu a spoluautor kuchařek.
Affiliation
Department of Pathology, University of Louisville, 511 S. Floyd, MDR Bldg., Rm. 224, Louisville, KY 40292, USA
Affiliation
Department of Pathology, University of Louisville, Louisville, KY, USA
Affiliation
Imunologické oddělení, Mikrobiologický ústav, ČSAV, Praha
Affiliation
Institute of Microbiology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague.
Affiliation
MBÚ, ČSAV, Praha
Affiliation
Mikrobiologický ústav, ČSAV, Praha
Affiliation
Mikrobiologický ústav, Praha
Affiliation
Oddělení patologie LF University of Louisville (Kentucky, USA)
Affiliation
Oddělení patologie universita v Louisvillu, USA
Affiliation
Oddělení patologie univerzity Lékařské fakulty University of Louisville (Kentucky, USA)
Affiliation
Oddělení patologie, Universita v Louisvillu, USA
Affiliation
Oddělení patologie, Universita v Lousivillu, USA
Affiliation
Oddělení patologie, Universita v Lousvillu, USA
Affiliation
Oddělení patologie, Univerzita v Louisvillu, USA
Affiliation
Pathology, University of Louisville, Louisville, United States of America
Affiliation
Universita of Louisville v USA
Affiliation
Universita v Louisville v USA
Affiliation
University of Louisville, Department of Pathology, 511 S. Floyd, Louisville, KY40292, USA
Affiliation
University of Louisville, Department of Pathology, Louisville, KY 40202, USA
Affiliation
University of Louisville, Department of Pathology, Louisville, KY, USA
Affiliation
University of Louisville, Department of Pathology, Louisville, USA
Affiliation
University of Louisville, Dept. Pathology, Louisville, KY, USA
Affiliation
University of Louisville, School of Medicine, Louisville, USA
Affiliation
University of Lousville, Department of Pathology, Lousville, USA
Affiliation
Univerzita Louisville, Oddělení patologie, Louisville, USA
Affiliation
Univerzita Louisville, USA
Affiliation
Univerzita v Louisville v USA
Affiliation
Univerzita v Louisville, Kentucky, USA
Affiliation
Univerzita v Louisville, USA
Affiliation
Univerzita v Lousiville v USA
Affiliation
Univerzita v Lousville v USA
Affiliation
Ústav patologie a laboratorní medicíny, Universita v Louisvillu, USA
Affiliation
Ústav patologie a laboratorní medicíny, Universita v Lousivillu, USA
Record number
skuk0001572
Persistent link
Source of Verification

J. a V. Větvičkovi: Vaříme zdravě a chutně ()
osobní sdělení-email ()
Display format