Portrait
Display Documents Help
vše 130
publikace autora 130
primární autor 39
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Stuchlík, Aleš, 1974-
Note Biographic
Narozen 18. 4. 1974. RNDr., PhD., Pracuje jako mladší vědecký pracovník na Oddělení neurofyziologie paměti a početních neurověd, Fyziologického ústavu AV ČR. Výzkumná práce se zaměřuje na různé způsoby prostorové orientace, na roli mozkových struktur a neurotransmiterových systémů v prostorovém chování, a na studium kognitivních deficitů doprovázejících modelová neuropsychiatrická onemocnění. Publikace z oboru neurofyziologie paměti.
Affiliation
-
Affiliation
Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, Prague
Affiliation
Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic v.v.i. Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences Prague, Czech Republic.
Affiliation
Dept. of Neurophysiology of Memory, Institute of Physiology, Prague
Affiliation
Fyziologický ústav Akademi věd České republiky, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav Akademie věd České republiky
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR Praha; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Praha
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i., Praha
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení neurofyziologie paměti; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR, Praha 4
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Affiliation
Fyziologický ústav AV ČR; Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Affiliation
Fyziologický ústav, Akademie věd AV ČR v.v.i.
Affiliation
Fyziologický ústav, AV ČR v.v.vi., Praha
Affiliation
Fyziologický ústav, AV ČR, Praha
Affiliation
Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague , Czech Republic.
Affiliation
Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Affiliation
Institute of Physiology CAS
Affiliation
Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences
Affiliation
Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Prague; National Institute of Mental Health, Klecany
Affiliation
Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 14220 Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic , Prague , Czech Republic.
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic Prague, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 142 20 Prague 4, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Videnska 1083, 14220 Prague 4, Czech Republic.
Affiliation
Laboratoř neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Fyziologický ústav Akademie věd
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení neurofyziologie paměti, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Fyziologický ústav, AV ČR v.v.i., Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Affiliation
Národní ústav duševního zdraví, Klecany; Oddělení Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha
Affiliation
Odd. Neurofyziologie paměti a početních neurověd, Fyziologický ústav AV ČR
Affiliation
Odd. neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Affiliation
Odd. neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, AV ČR; Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku, NUDZ
Affiliation
Oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV
Affiliation
Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV
Affiliation
Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Praha
Affiliation
Oddělení Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, AV ČR v.v.i., Praha, Česká republika
Affiliation
The Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Videnska 1083, 14220, Prague, Czech Republic.
Record number
xx0014340
Persistent link
Source of Verification

Stuchlík, A.: Methods of dissociation of idiothetic and allothetic information and their implication in study of involvement of dentate gyrus in spatial behaviour ()
osobní sdělení ()
www (Fyziologický ústav AV) ()
ww(http://industry.biomed.cas.cz/ales/mypages/cz/index_cz.html) (profesní údaje)
Display format