Portrét
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Vomáčka, Jaroslav
Biografická poznámka
Doc. MUDr., PhD., ředitel Fakultní nemocnice. Publikace z oboru lékařské diagnostické metody.
Afiliace
Department of Radiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Afiliace
Fakulta zdravotnických věd UP, Olomouc
Afiliace
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Hranice a.s.
Afiliace
Radiologická klinika FN Olomouc
Afiliace
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc
Afiliace
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Afiliace
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Afiliace
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Afiliace
Radiologická klinika,LF UP a FN v Olomouci, Česká republika
Afiliace
Ústav radiologické asistence, UP v Olomouci
Afiliace
Ústav radiologických metod, FZV, UP, Olomouc; Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Hranice a.s.
Číslo záznamu
xx0019033
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Jeho: Ultrasonografie hlavy a krku ()
www (Fakultní nemocnice Olomouc) (profesní údaje)
Vomacka, J.: Peripheral portosystemic shunt and its selectivity changes measured on duplex ultrasound. ()
Zobrazení záznamu