Portrait
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Vomáčka, Jaroslav
Note Biographic
Doc. MUDr., PhD., ředitel Fakultní nemocnice. Publikace z oboru lékařské diagnostické metody.
Affiliation
Department of Radiology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Fakulta zdravotnických věd UP, Olomouc
Affiliation
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Hranice a.s.
Affiliation
Radiologická klinika FN Olomouc
Affiliation
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a FN Olomouc
Affiliation
Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Radiologická klinika,LF UP a FN v Olomouci, Česká republika
Affiliation
Ústav radiologické asistence, UP v Olomouci
Affiliation
Ústav radiologických metod, FZV, UP, Olomouc; Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Hranice a.s.
Record number
xx0019033
Persistent link
Source of Verification

Jeho: Ultrasonografie hlavy a krku ()
www (Fakultní nemocnice Olomouc) (profesní údaje)
Vomacka, J.: Peripheral portosystemic shunt and its selectivity changes measured on duplex ultrasound. ()
Display format