Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Netuka, David
Note Biographic
Doc. MUDr., PhD, neurochirurg (Neurochirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Ústřední vojenská nomocnice a Institut postgraduálního vzdělávní ve zdravotnictví, Praha).
Affiliation
1st Faculty of Medicine, Charles University, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Central Military Hospital, Prague
Affiliation
Department of Neurosurgery and Neurooncology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and Central Military Hospital, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurosurgery and Neurooncology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and Central Military Hospital, Prague, Czechia.
Affiliation
Department of Neurosurgery and Neurooncology, First Faculty of Medicine, Charles University and Military University Hospital Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Central Military Hospital, Charles University, U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Prague 6, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Charles University and Central Military Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Central Military Hospital Prague
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Central Military Hospital Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic. Electronic address: netuka.david@gmail.com.
Affiliation
Department of Neurosurgery, Central Military Hospital, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, First Faculty of Medicine, Central Military Hospital, U Vojenske Nemocnice 1200, 169 02, Prague 6, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Central Military Hospital Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Central Military Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Charles University, 1st Faculty of Medicine, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Charles University, 1st Medical Faculty, Central Military Hospital, U vojenske nemocnice 1200, 169 02, Prague, Czech Republic. david.netuka@uvn.cz
Affiliation
Department of Neurosurgery, Charles University, Central Military Hospital, U Vojenské Nemocnice 1200, 16902 Prague 6, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Charles University, First Faculty of Medicine, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurosurgery, Military Hospital and Faculty of Medicine 1, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice
Affiliation
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha, Česká republika
Affiliation
Neurochirugická a neuroonkologická, klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF a ÚVN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – VoFN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN-VFN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK ÚVN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a ÚVN Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická, klinika 1. LF UK a ÚVN - VFN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická a neuroonkologická, klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 
1. LF UK a ÚVN Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Ústřední vojenská nemocnice Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN a IPVZ, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, IPVZ a ÚVN Praha, Praha, Česká republika
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN, IPVZ, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN-Vojenská FN Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika LF UK, ÚVN a IPVZ, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika, 1. LF UK, ÚVN a IPVZ, Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Neurochirurgická klinika, Komplexní cerebrovaskulární centrum, ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Neurologická a neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 1. LF UK, ÚVN a IPVZ, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Ústřední vojenská nemocnice, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
Affiliation
Ústav klinických neurooborů Vojenská fakultní nemocnie-ústřední vojenská nemocnice Praha
Affiliation
ÚVN – Vojenská FN Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Praze
Record number
xx0061783
Persistent link
Source of Verification

Vazoreaktivita mozku (hodnocená TCD a SPECT) ve vztahu k neuronální reaktivitě velkého mozku (hodnocené SEP a EEG) u nemocných se stenózou ACI / L. Stejskal ()
Rokyta, Richard, Höschl, Cyril: Bolest a regenerace v medicíně, Praha, 2015, s. 283. (profesní data)
Display format