Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Melicherčíková, Věra, 1951-
Note Biographic
Narozena 3. 2. 1951. MUDr., CSc. Pracuje ve Státním zdravotním ústavu v Praze, vedoucí NRL pro dezinfekci a sterilizaci. Publikuje v oblasti dezinfekce a sterilizace ve zdravotnictví.
Affiliation
CEM
Affiliation
Institut hygieny a epidemiologie, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
National Reference Laboratory for Disinfection and Sterilisation, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci CEM - SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci SZÚ - CEM
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci, CEM SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci, CEM-SZÚ, Praha
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
NRL pro dezinfekci a sterilizaci, SZÚ - CEM, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, NRL pro dezinfekci a sterilizaci, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, NRL pro dezinfenci a sterilizaci, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
SZU Praha
Affiliation
SZÚ, NRL/DS, Praha
Affiliation
SZÚ, Praha
Record number
jo20010082994
Persistent link
Source of Verification

Státní zdravotní ústav Praha ()
Rupeš: Významné životní jubileum. MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, roč. 20, č. 1 (2011), s. 5. (datum narození)
Display format