Portrait
Display Documents Help
vše 211
publikace autora 211
primární autor 36
Editor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Dobšák, Petr, 1958-
Note Biographic
Narozen 3. 10. 1958. Doc., MUDr., CSc., fyziatr, rehabilitační lékař Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace ve FN u Sv. Anny v Brně, práce z oboru.
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Department of Functional Diagnostic and Rehabilitation, St. Ann's Hospital, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, St. Anna Faculty Hospital in Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, St. Anne’s Faculty Hospital and Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation. Clinic of Functional Diagnostics and Rehabilitation, St Anna University Hospital Brno
Affiliation
Department of Physiology, Department of Physiotherapy, Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, CZ
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, Masaryk University
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anna Faculty Hospital in Brno, Brno, Czech Republic. petr.dobsak@fnusa.cz
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anna Faculty Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anne's Faculty Hospital and Masaryk University of Brno, Czech Republic; International Clinical Research Center, Department of Cardiovascular Diseases, St. Anne's University Hospital Brno. Czech Republic.
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anne's Faculty Hospital and Masaryk University of Brno, Czech Rerpublic
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anne's University Hospital in Brno and Masaryk University, Brno
Affiliation
FN u sv. Anny v Brně, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Affiliation
FN u sv. Anny v Brně, KTLR
Affiliation
Fyzioterapie LF MU Brno
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
KFRL LF MU Brno; ICRC FNUSA Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Masarykova Univerzita Brno, Česká republika
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN U sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, Brno; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně a Masarykova Univerzita, Brno, ČR
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně; Katedra fyzioterapie a RHB LF MU, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, LF MU a FN U sv. Anny v Brně
Record number
xx0063744
Persistent link
Source of Verification

Dobšák, Petr: Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva (NFES) - alternativa fyzického tréninku u pacientů se srdečním selháním ()
www(Masarykova univerzita. Lékařská fakulta) (biografické údaje)
Display format