Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Demlová, Regina
Note Biographic
MUDr., onkolog (Masarykův onkologický ústav v Brně, odd. klinických hodnocení). Práce z oboru.
Affiliation
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University Brno, Czech Republic; Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University, 625 00 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Farmakologický ústav "Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU Brno; Oddělení klinických hodnocení MOÚ, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU v Brně
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení MOÚ, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, Brno; RECAMO, Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, Brno; Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav LF MU, MOÚ, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika; Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika
Affiliation
Farmakologický ústav, Lékařská Fakulta, Masarykova univerzita, Brno; 3 Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU v Brně
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno; Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení, MOÚ, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Oddělení klinických hodnocení, MOÚ, Brno; RECAMO, MOÚ, Brno
Affiliation
Farmakologický ústav, LF MU, Brno; Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Lékařská fakulta MU, Brno
Affiliation
LF MU, Farmakologický ústav, Brno
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Masarykova univerzita
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Farmakologický ústav, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav a Farmakologický ústav LF MU, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav Brno; Farmakologický ústav LF MU Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
MOÚ v Brně
Affiliation
MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení klinického hodnocení, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení klinických hodnocení v Masarykově onkologickém ústavu; Farmakologický ústav LF MU v Brně
Affiliation
Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno
Affiliation
Oddělení klinických hodnocení, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení klinických hodnocení, MOÚ, Brno; Farmakologický ústav, LF MU, Brno
Affiliation
Oddělení klinických hodnocení, MOÚ, Brno; RECAMO, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení klinických hodnocených, MOÚ, Brno
Affiliation
RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
RECAMO, MOÚ, Brno
Affiliation
Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno; Clinical Trials Unit, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno; Department of Pharmacology – ACIU, Medical Faculty, Masaryk University, Brno; Department of Clinical Evaluation, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Affiliation
Regional Centre of Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic; Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk university, Brno, Czech Republic
Affiliation
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení klinických hodnocení, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Ústavní lékárna, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav aplikované farmacie, Brno
Record number
xx0063726
Persistent link
Source of Verification

Demlová , R.: Mamotomie, jedna z nových vyšetřovacích metod nejen pro diagnostiku tumoru prsu ()
Display format