Portrait
Display Documents Help
vše 50
publikace autora 50
primární autor 15
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pudil, Jiří
Note Biographic
MUDr., chirurg (Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha). Publikuje v oboru.
Affiliation
1. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Department of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, and Military University Hospital, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – VFN Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN - VFN, Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha,
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Chirurgická klinika 2. LF Univerzity Karlovy a ÚVN, Praha
Affiliation
Chirurgická klinika ÚVN Praha
Affiliation
Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN Praha
Affiliation
Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha
Affiliation
Radiodiagnostické oddělení, ÚVN, Praha
Affiliation
Surgery department, 2. Faculty of Medicine, Charles University and Central Military Hospital, Prague
Record number
xx0064618
Persistent link
Source of Verification

Pudil: Atypicky lokalizovaný hemangiom jater jako příčina dyspeptického syndromu. Rozhl. Chir., roč. 85, č. 7 (2006), s. 354-356. ()
Display format