Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Pour, Luděk
Note Biographic
MUDr., PhD., docent Masarykovy univerzity; internista, hematolog, hematoonkolog, specializuje se na pacienty s mnohočetným myelomem či monoklonálními gamapatiemi (Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU a Fakultní nemocnice v Brně).
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF a MU, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Babak Myeloma Group by Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno; Department of Internal Medicine - Haematology, University Hospital and Faculty of Medicine, Brno
Affiliation
Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Internal Medicine, Haematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Babákova myelomová skupina, UPF, LF MU, Brno; Ceitec, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno; Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice, Ostrava
Affiliation
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno; Oddělení klinické hematologie, FN, Brno
Affiliation
Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP, Olomouc; Oddělení klinické hematologie, FN, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno; Ústav klinické hematologie, FN, Ostrava
Affiliation
Česká myelomová skupina – Ostrava, Brno, Opava, Praha, Pelhřimov, Olomouc, Liberec, Nový Jičín, Hradec Králové
Affiliation
Departement of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czech Republic. lpour@fnbrno.cz; Czech Myeloma Group, University Research Centre, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Bohunice, 62500 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Clinical Hematology, University Hospital Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Haematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematooncology, Faculty of Medicine of Masaryk University and University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, Masaryk University Hospital, Brno, Czech Republic; University Research Centre - Czech Myeloma Group, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine – Hematooncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, University Hospital, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine - Hematooncology, Univesity Hospital, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Division of Haemato-oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Haematooncology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Faculty Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital and Faculty of Medicine Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hematology and Oncology, University Hospital Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine, Hemato-oncology, University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, Masaryk University Hospital, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno and Masaryk University Brno, Jihlavska 20, 625 00, Brno, Czech Republic; Babak Research Institute, Masaryk University, Kamenice 5, 62500, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University Brno Czech Republic. lpour@fnbrno.cz
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czech Republic. lpour@fnbrno.cz
Affiliation
Department of Internal Medicine-Hematooncology, University Hospital Brno, Masaryk University, Brno, Czech Republic; University Research Center - Czech Myeloma Group, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Intemí hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Internal Haematooncological Department, University Hospital Brno-Bohunice, Brno, Czech Republic
Affiliation
Internal Hematology-Oncology Department, Masaryk University Brno, Czech Republic
Affiliation
Internal Hematooncology Department, Masaryk University Hospital and Medical School, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika FN a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
Affiliation
Interní Hematologická a Onkologická klinika FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno-Bohunice
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brnointer
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, Brno; Česká myelomová skupina
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN a LF Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, Lékařská fakulta MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologická klinikaLF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematologická a onkologické klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkolická klinika FN Brno, MU Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN, Brno-Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU Brno, PMDV; Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI), OKH, FN Brno, PMDV
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU Brno, PMDV; Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (URC-CMG), LF MU Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, Lékařská fakulta MU a FN, Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN, Brno
Affiliation
Interrní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
Affiliation
IV. interní hematologická klinika, FN a LF UK, Hradec Králové; FN a LF UP, Olomouc; FN a LF MU, Brno; VFN a LF UK, Praha; Krajská nemocnice, Liberec; Nemocnice, Pelhřimov; Institut biostatistiky a analýz MU, Brno; FN a LF OU, Ostrava
Affiliation
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno a LF MU
Affiliation
Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno
Affiliation
Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie, FN Brno, pracoviště Bohunice; Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Laboratoř molekulární cytogenetiky, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno; Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, LF MU, Brno; Interní hemato-onkologická klinika, FN, Brno; Oddělení klinické hematologie, FN, Ostrava
Affiliation
LEHABI FN Brno
Affiliation
LEHABI FN Brno OKH FN Hradec Králové IHOK FN Brno LF MU Brno
Affiliation
LEHABI-OKH, FN-BrnoPMDV, Brno; Interní hematoonkologická klinika, FN Brno-PMDV, Brno
Affiliation
Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie, Masarykova univerzita, Brno; Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice, Brno; Tkáňové a transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice, Brno; Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice, Brno; Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice, Ostrava
Affiliation
LF MU a FN, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Masaryk Univ. Hospital, Depts. Intern. Haematooncol., Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Affiliation
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Masarykova univerzita, LF a FN, Interní hematoonkologická klinika, Brno
Affiliation
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Affiliation
Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (URC-CMG), LF MU Brno
Affiliation
Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina (URC-CMG), LF MU Brno; Interní hematoonkologická klinika, FN Brno a LF MU, PMDV
Record number
xx0102556
Persistent link
Source of Verification

Pour, Luděk ...[et al.]: Využití monoklonální protilátky daratumumab v léčbě mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes, 2016, roč. 22, č. 4, s. 230-237. ()
www(Česká lékařská komora), cit. 20. 6. 2017 (autoritní forma)
www(Masarykova univerzita - Doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.), cit. 20. 6. 2017 (profesní data)
Display format