Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Homolka, Pavel
Note Biographic
MUDr., PhD., publikuje v oboru klinická fyziologie, chronobiologie a vnitřní lékařství (Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny, Brno).
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anna Faculty Hospital in Brno, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Sports Medicine and Rehabilitation, St. Anne's University Hospital in Brno and Masaryk University, Brno
Affiliation
FN u sv. Anny v Brně, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
Affiliation
International Clinical Research Center – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny v Brně a Masarykova Univerzita, Brno, ČR
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN u sv. Anny, Brno; ICRC, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
LF MU, FN u sv. Anny, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Brno
Affiliation
Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Kardiovaskulární spánkové výzkumné centrum, LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Record number
xx0075634
Persistent link
Source of Verification

Svačinová: Řízená pohybová aktivita a kardiorespirační parametry u obézních diabetiků 2. typu / spoluautor ()
Display format