Portrait
Display Documents Help
vše 250
publikace autora 250
primární autor 103
Spolupracovník 1
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kynčl, Jan
Note Biographic
MUDr., PhD., pracovník odboru epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Praha, Centra epidemiologie a mikrobiologie. Publikační činnost v oboru.
Affiliation
CEM - SZÚ
Affiliation
CEM-SZÚ
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie, 3. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Department of Infectious Diseases Epidemiology, Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic; Department of Epidemiology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic; Department of Epidemiology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague; Department of epidemiology and biostatistics, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
National Reference Laboragory for Influenza, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění CEM - SZÚ
Affiliation
NRL pro chřipku a nechřipkové respirační viry, CEM - SZÚ
Affiliation
Odbor epidemiologie infekčních nemocí CEM
Affiliation
Odbor epidemiologie infekčních nemocí COČ
Affiliation
Odbor epidemiologie infekčních nemocí, CEM, Praha
Affiliation
Odbor epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Odborný garant aplikace ARI: Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM-SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, CEM - SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, CZM-SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí. CEM - SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie a infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM; Oddělení informatiky a biostatistiky, Státní zdravotní ústav
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM-SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ - CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM - SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM - SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM- SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, Státní zdravotní ústav
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha Ústav epidemiologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie a biostatistiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie a biostatistiky, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ; Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie, 3. lékařská Univerzity Karlovy, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ - CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ–CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocní, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocní, SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie, SZÚ
Affiliation
Oddělení infekční epidemiologie, SZÚ
Affiliation
Pracovníci oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ
Affiliation
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Affiliation
Státní zdravotní ústav Praha, Centrum odborných činností v OPVZ, Odbor epidemiologie infekčních nemocí; Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav epidemiologie
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí; Univerzita Karlova, Praha, 3. lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a biostatistiky
Affiliation
SZÚ
Affiliation
SZÚ - CEM, Praha
Affiliation
SZÚ CEM
Affiliation
SZÚ, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha
Affiliation
SZÚ-CEM, Praha
Affiliation
Unit for Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic; Department of Epidemiology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Výbor SEM
Record number
jn20001227249
Persistent link
Source of Verification

Kynčl akol.: Zásady diagnostiky a terapie chřipky ()
Kynčl, J.: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) se představuje ()
Display format