Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Fínek, Jindřich, 1957-
Note Biographic
Narozen 3.10.1957 v Plzni. Prof. (2012), MUDr., PhD. Lékař, onkolog, výzkumný a vývojový pracovník Institutu biostatistiky a analýz, oddělení klinických dat a zdravotnických registrů. V roce 1983 nastoupil na oddělení radioterapie a onkologie FN, kde pracuje dodnes, od 1.12.1995 jako primář oddělení. V roce 1986 složil atestaci z radioterapie prvého stupně, v roce 1989 druhého stupně a v roce 1992 atestaci z klinické onkologie. Od března 2005 pracuje jako odborný asistent katedry klinické onkologie IPVZ Praha a odborný konzultant pro gynekologickou onkologii Nemocnice Na Homolce Praha.
See
Finek, Jindřich, 1957-
Affiliation
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň; Onkologická a radioterapeutická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň; Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze; Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
Biomedicínské centrum, UK Praha, LF, Plzeň
Affiliation
člen výboru České onkologické společnosti ČLS JEP
Affiliation
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapeutics, Faculty of Medicine and University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapeutics, Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital, Pilsen
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, University Hospital in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University, Medical School and Teaching Hospital Plzeň, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, Medical School and Teaching Hospital in Pilsen, Charles University in Prague, Pilsen, Czech Republic.
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, Medical School and Teaching Hospital in Pilsen, Charles Univerzity in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Pilsen
Affiliation
Department of Oncology, Faculty Hospital in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology, Faculty Hospital, Medical Faculty, Charles University in Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology, Charles University in Prague, Faculty of Medicine, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Department of Oncology, Teaching Hospital and Medical School Pilsen, Charles University Prague
Affiliation
Faculty Hospital, Plzeň
Affiliation
Fakultní nemocnice v Plzni
Affiliation
Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
FN a LF UK v Plzni
Affiliation
FN Plzeň
Affiliation
FN Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení
Affiliation
FN v Plzni, ORTO FN a LFUK v Plzni
Affiliation
FN, Plzeň
Affiliation
Hematoonkologické oddělení FN a LFUK v Plzni
Affiliation
Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
II. interní klinika LF UK a FN v Plzni
Affiliation
Institut biostatiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno ; Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Institute of Oncology and Radiotherapy, Medical School and Teaching Hospital Pilsen, Charles University Prague, Pilsen, Czech Republic
Affiliation
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Klinika onkologie a radioterapie LFUKaFN,Plzeň
Affiliation
Klinika TRN, FN Plzeň; Onkologická a radioterapeutická klinika Lochotín
Affiliation
Komplexní onkologické centrum a Chirurgická klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Komplexní onkologické centrum FN Plzeň
Affiliation
Komplexní onkologické centrum, FN Plzeň
Affiliation
Komplexní onkologické centrum, FN, Plzeň
Affiliation
Lékařská fakulta UK Plzeň
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň
Affiliation
Lékařská fakulta v Plzni
Affiliation
Lékařská fakulta, UK, Plzeň
Affiliation
LF UK a FN Plzeň
Affiliation
LF UK a FN, Onkologické a radioterapeutické oddělení, Plzeň
Affiliation
LF UK v Plzni
Affiliation
Oddělení onkologické a radioterapeutické, FN Plzeň
Affiliation
Onbkologické a radioterapeutické oddlení FN, Plzeň
Affiliation
Onkologiciká a radioterapeutickiá klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radiologická klinika FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika Fakultní nemocnice, Plzeň-Lochotín
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK FN v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF v Plzni UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LFUK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF a UK v Plzni; Oddělení radioimunoanalýzy FN v Plzni; Urologická klinika FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UP a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň a LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika, UK Praha, LF v Plzni a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinikaFN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinikaFN Plzeň a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologická a radioterapeutické klinika FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologická a terapeutická klinika FN Plzeň
Affiliation
Onkologická klinika FN Plzeň
Affiliation
Onkologická klinika FN, Plzeň
Affiliation
Onkologická radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologickáa radioterapeutická klinika LF UK a FN v Plzni
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické odd. FN Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické odd. LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické odd. LF UK a FN Plzeň, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení a komplexní onkologické centrum FN Plzeň-Lochotín
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, Biomedicínské centrum, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, Fakultní nemocnicePlzeň; LF UK v Plzni
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN a LF UK Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a radioterapeutické oddělení, LF UK a FN, Plzeň
Affiliation
Onkologické a terapeutické odd. LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Onkologické oddělení Fakultní nemocnice, Plzeň
Affiliation
Onkologické oddělení FN Plzeň
Affiliation
Onkologické oddělení, FN a LF UK, Plzeň
Affiliation
Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN a LF UK v Plzni
Affiliation
Radioterapeutická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
Affiliation
Radioterapeutická a onkologická klinika, FN a LF v Plzni, UK v Praze
Affiliation
Radioterapeutická a onkologická klinika, FN a LF v Plzni, UK v Praze, Plzeň
Affiliation
Radioterapeutické a onkologické oddělení, FN Plzeň
Affiliation
Radioterapeutické a onkologické oddělení, LF UK a FN Plzeň
Affiliation
Radioterapeutické oddělení FN a LFUK v Plzni
Affiliation
Redioterapeutické a onkologické oddělení FN Plzeň
Affiliation
UK, LF v Plzni a FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologické a radioterapeutické oddělení
Affiliation
Univerzita Karlova vPraze, Lékařská fakulta aFakultní nemocnice Plzeň, Onkologické aradioterapeutické oddělení
Affiliation
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Onkologická a radioterapeutická klinika, Plzeň
Affiliation
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika
Record number
xx0026897
Persistent link
Source of Verification

Vesmír, 11/2004, str. 618. ()
http://www.finek.cz/zivotopis.html (biografické a profesní údaje)
Display format