Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Štětkářová, Ivana, 1963-
Note Biographic
Narozena 11. 3. 1963 v Praze. Doc., MUDr., CSc, neuroložka, neurofyzioložka, zabývá se elektromyografií a evokovanými potenciály, periferním nervovým systémem, míšními funkcemi, spasticitou a vertebrogenní problematikou. Věnuje se též literární, výtvarné a hudební činnosti. (Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha).
Link
Affiliation
Department of Neurology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University and Hospital Kralovske Vinohrady, Prague
Affiliation
Department of Neurology, 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic. ivana.stetkarova@fnkv.cz
Affiliation
Department of Neurology, Hospital Na Homolce, Prague
Affiliation
Department of Neurology, Charles University, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital Královské Vinohrady, 10034 Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, Charles University, 3rd Medical Faculty, Prague; Department of Neurology, Na Homolce Hospital, Prague
Affiliation
Department of Neurology, Charles University, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital Kralovske Vinohrady, Czech Republic. Electronic address: ivana.stetkarova@fnkv.cz.
Affiliation
Department of Neurology, Charles University, Third Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Third Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Královské Vinohrady, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Neurology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague and Faculty Hospital Kralovske Vinohrady, Ruska 87, 100 00, Prague 10, Czech Republic. ivana.stetkarova@fnkv.cz.
Affiliation
Department of Neurology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic; Department of Neurology, Na Homolce Hospital, Prague
Affiliation
Department of Neurology, Third Faculty, of Medicine, Charles University and University Hospital Královské Vinohrady, Prague
Affiliation
Department of Neurology, Third School of Medicine, Hospital Kralovske Vinohrady, Charles University, Prague, Czech Republic; Department of Neurosurgery, Third School of Medicine, Hospital Kralovske Vinohrady, Charles University, Prague, Czech Republic.
Affiliation
Depatrment of Neurology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Nemocnice Na Homolce, Neurologické oddělení, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha; Neurologické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha; Neurologické odd., Nemocnice na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF Uk a FNKV, Praha; Komplexní centrum pro léčbu spasticity; Centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK Praha, FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK v FN Královské Vinohrady, Praha 10
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK, FNKV Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 3. LF Univerzity Karlovy a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, 3. LF UK v Praze
Affiliation
Neurologická klinika FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Affiliation
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
Affiliation
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN KV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy FNKV, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV Praha
Affiliation
Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
Affiliation
Neurologické odd., Nemocnice Na Homolce, Praha; Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Affiliation
Neurologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha, Czech Republic
Affiliation
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Affiliation
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 5
Affiliation
Neurologické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha, Czech Republic
Affiliation
Neurologické oddělení, Praha
Record number
xx0030376
Persistent link
Source of Verification

Štětkářová, I.: Mícha a její funkce v klinické neurofyziologii ()
osobní sdělení (datum narození, obor působnosti)
Štětkářová, Ivana: Fragmenty života a neživota, 2014 (biografická poznámka)
www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 12. 2. 2015 (biografická poznámka)
Display format