Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Koblížek, Vladimír, 1970-
Note Biographic
Narozen 22. 2. 1970 v Hradci Králové. MUDr., pneumolog, specializuje se na bronchologii, lékař na Plicní klinice FN Hradec Králové. Práce z oboru.
Affiliation
Pulmonary Department, Faculty of Medicine and University Hospital in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Centrum pro bronchiální obstrukce, Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP; Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Department of Pneumology, 2nd Fakulty of Medicíne, University Hospital Motol, Prague
Affiliation
Department of Pneumology, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague and University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Department of Pulmonary Medicine University Hospital, Hradec Králové
Affiliation
FN Hradec Králové
Affiliation
FN, Hradec Králové
Affiliation
Klinika pneumologie, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Affiliation
LF UK Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika FN Hradec Králové, LF HK UK v Praze
Affiliation
Plicní klinika FN Hradec Králové; UK Praha, LF v Hradci Králové
Affiliation
Plicní klinika FN UK, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika FN v Hradci Králové
Affiliation
Plicní klinika FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Lékařská fakulta, UK v Hradci Králové a Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika Lékařské fakulty, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika LF a FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika LF a FN Hradec Králové, UK v Praze
Affiliation
Plicní klinika LF a FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika lF UK a FN v Hradci Králové
Affiliation
Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika UK, FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská Fakulta UK, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Affiliation
Plicní klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, FN a LF UK, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, FN HK a LF HK UK
Affiliation
Plicní klinika, FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, FN Hradec Králové, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, Lékařská fakulta Karlovy Univerzity a Fakultní nemocnice, Hraded Králové
Affiliation
Plicní klinika, LF a FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Plicní klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
Affiliation
Plicní oddělení, FN Hradec Králové
Affiliation
Pulmonary Clinic, Faculty of Medicine in Hradec Králové and University Hospital Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic
Affiliation
Pulmonary Clinic, University in Hradec Králové, Czech Republic
Affiliation
Pulmonary Department, Faculty of Medicine in Hradec Králové and University Hospital Hradec Králové, Charles University, Czech Republic
Affiliation
Pulmonary Department, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University in Prague and University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, Czech Republic
Affiliation
Pulmonary Department, Charles University in Prague, Czech Republic. koblizek@fnhk.cz
Affiliation
Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS ČLS JEP
Affiliation
Sekce chorob s bronchiální obstrukcí ČPFS
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice, Hradec Králové, Plicní klinika
Affiliation
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, Hradec Králové; Fakultní nemocnice, Plicní klinika, Hradec Králové; Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
Affiliation
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha; Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Affiliation
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha; Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Record number
xx0076215
Persistent link
Source of Verification

www (Základní údaje Personální zabezpečení - www.lfhk.cz) (biografická poznámka)
Koblížek, Vladimír: Obtížně léčitelné astma (OLA) - přístup k pacientovi s těžkým astmatem ()
Kolek, V. - Kašák, V. - Vašáková, M.: Pneumologie, 2011 (biografická data, specializace)
Display format