Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Fabiánová, Kateřina
Note Biographic
MUDr., epidemioložka (Státní zdravotní ústav Praha, Centrum epidemiologie a epidemiologie).
Affiliation
Centre for Epidemiology and Microbiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic; Institute of Epidemiology and Biostatistics, Third Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Department of Infectious Disease Epidemiology, Centre for Epidemiology and Microbiology, The National Institute of Public Health, Prague; Department of Epidemiology, Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Department of Infectious Disease Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Infectious Diseases Epidemiology, National Institute of Public Health, Prague
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí CEM SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, CEM - SZÚ
Affiliation
Odd. epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemilogie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha; Ústav epidemiologie 3. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie a infekčních nemocí, CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie a infekčních nemocí, CEM-SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie a infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM, SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM, SZÚ Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM-SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ - CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ-CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM- SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, Praha 10
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ; Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha, Česká republika
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, EM, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha; Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ - CEM
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ, Praha; Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
Affiliation
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ-CEM, Praha
Affiliation
Pracovníci oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM - SZÚ
Affiliation
Státní zdravotní úastav, Centrum epidemiologie, Oddělení epidemiologie infekčních nemocá, 3. LF UK, Ústav epidemiologie, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha; Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav epidemiologie
Affiliation
Státní zdravotní ústav, Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
Affiliation
SZÚ - CEM, Praha
Affiliation
SZÚ CEM
Affiliation
SZÚ, Praha
Affiliation
SZÚ, Praha; 3. LF UK, Praha
Affiliation
SZÚ-CEM, Praha
Affiliation
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
Record number
xx0105124
Persistent link
Source of Verification

Fabiánová: Pertusse - navracející se infekce? Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., roč. 56, č. 2 (2007), s. 51-65. ()
www(Rozhovory Lidovky.cz) ()
Display format