Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Ryšavá, Romana, 1967-
Note Biographic
Narozena 1967 v Lounech. Doc. (2005), MUDr., CSc. Lékařka na Klinice nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze. Publikace v oboru.
Affiliation
1. LF UK a VFN, Klinika nefrologie, Praha
Affiliation
1st Medical Department, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
1st Medical Department, 1st Medical Faculty, Charles University, Praha, Czech Republic
Affiliation
1st Medical Department, 1st Medical School, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
3. nefrologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Česká nefrologická společnost ČLS JEP
Affiliation
Česká nefrologická společnost; Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Department of Internal Medicine I, Charles University School of Medicine I, Prague
Affiliation
Department of Nephrology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague
Affiliation
Department of Nephrology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and General University Hospital in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, General Teaching Hospital and First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Department of Nephrology, General Teaching Hospital and First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
Affiliation
Department of Nephrology, General Teaching Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
I. interní klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Prah
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK, VFN Praha
Affiliation
Klinika nefrologie 1. LF UK, VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie a I. Interní klinika1 Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Affiliation
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha 2
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK, VFN Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, 1. LF UK, VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, Karlova Univerzita v Praze, 1. LF a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, VFN v Praze a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK v Praze
Affiliation
Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha
Affiliation
Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN; Česká nefrologická společnost
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika nefrologie
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Všeobecná fakultní nemocnice, Klinika nefrologie
Affiliation
VFN Praha
Record number
xx0084071
Persistent link
Source of Verification

Ryšavá: Perspektivy: současné terapeutické postupy u amyloidózy ledvin. Postgrad. Nefrol., roč. 4, č. 4 (2006), s. 50-52. ()
Molekulární diagnostika Bartterova a Gitelmanova syndromu / Romana Ryšavá ()
Who is...? (v České republice). 2008, s. 1277. (datum narození)
Display format