Portrait
Display Documents Help
all 15
author's publication 15
primary author 14
Person [authorized form]
Source: medvik authorities
Main Heading
Vančuříková, Zuzana
Note Biographic
MUDr., homeopat a praktik tradiční čínské medicíny.
Affiliation
1. škola tradiční čínské medicíny
Affiliation
Homeopatická klinika Praha
Affiliation
Homeopatická klinika, Praha
Affiliation
Most ke zdraví s. r. o.
Affiliation
Most ke zdraví, Praha
Record number
xx0107735
Persistent link
Source of Verification

Vančuříková: Tradiční čínká medicína - možnosti využití jejích metod v terapii dětí v českých podmínkách. Vox. Pediat., roč. 6 č. 2 (2006), s. 35-36. ()
Display format