Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Kitzlerová, Eva, 1974-
Note Biographic
Narozena 30.1.1974 v Jilemnici. MUDr., PhD., psychiatr (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha).
Affiliation
1. LF UK a VFN, Psychiatrická klinika, Praha
Affiliation
Clinic of Psychiatry, 1st Faculty of Medicine, Charles Univeristy and the General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Charles University, 1st Medical Faculty, Prague
Affiliation
Psychiatric Department First Faculty of Medicine, Charles University in Prague
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Affiliation
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika VFN, 1. LF UK, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika VFN, Ke Karlovu 11, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Česká republika
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, Praha
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Affiliation
Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Praha
Record number
xx0092862
Persistent link
Source of Verification

Kitzlerová: Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče II. Porovnání pacientů v denní péči a klasické hospitalizaci. Čes. slov. Psychiat., roč. 101, č. 3 (2005), s. 148-154. ()
Psychiatři ČR 2007. Adresář, s. 75. (datum narození)
Display format