Portrét
Zobrazit dokumenty Nápověda
vše 16
publikace autora 16
primární autor 2
Editor 3
Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Hlivák, Peter
Biografická poznámka
MUDr., PhD., slovenský kardiolog (odd. arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a Katedra kardiológie Fakulty zdravotníckých špecializovaných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity).
Afiliace
NÚSCH - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava
Afiliace
NUSCH, Bratislava
Afiliace
Oddelenie artymií a kardiostimulácie NÚSCH, Bratislava
Číslo záznamu
xx0106049
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Hlivák: Hypercholesterolémia ako rizikový faktor ICHS - sú naše možnosti jej nefarmakologického ovplyvnenia už vyčerpané? Geriatria, roč. 9, č. 1 (2003), s. 15-22. ()
SKK SR ()
Zobrazení záznamu