Portrait
Display Documents Help
vše 49
publikace autora 49
primární autor 15
Editor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gonçalvesová, Eva
Note Biographic
Doc. (2003), MUDr., CSc., slovenská kardioložka, primářka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava. Prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti.
See
Goncalvesová, Eva
Affiliation
Cardiological Clinic of National Institute of CV Diseases in Bratislava, Slovak Republic; Slovak Society of Cardiology, Slovak Republic
Affiliation
Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Centrum pre pľúcnu hypertenziu, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Centrum pre pľúcnu hypertenziu, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Department of Failing Heart, National Cardiovascular Institute, Bratislava, Slovakia
Affiliation
Heart Failure and Transplant Department, National Cardiovascular Institute, Bratislava, Slovak Republic
Affiliation
Kardiologická klinika lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Affiliation
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
Oddelenie pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, Kardiologická klinika LF UK a NUSCH, Bratislava; Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácia srdca, Národný ústav srdcových a cievných chorôb, Bratislava (NÚSCH)
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, Bratislava
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava, Slovensko
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Affiliation
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko
Affiliation
Oddelenie Zlyhávania a transplantácie srdca; Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovenská republika
Affiliation
Oddelenie zlyhávanie a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chôrob, a.s., Bratislava
Affiliation
The National Cardiovascular Institute, Bratislava, Slovak Republic
Record number
xx0106052
Persistent link
Source of Verification

Gonçalvesová: Diuretiká v liečbe srdcového zlyhávania. Interní Med. pro Praxi, roč. 9, č. 3 (2007), s. 124-128. ()
www(Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) (profesní údaje)
Display format