Portrait
Display Documents Help
vše 79
publikace autora 79
primární autor 4
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Skalický, Pavel
Note Biographic
MUDr., Mgr., onkochirurg (Chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc). Práce z oboru.
Affiliation
1. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
Department of Surgery I, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery I, University Hospital Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery I, University Hospital Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and Faculty Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and FN Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University and University Hospital in Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Palacky University, Olomouc
Affiliation
Chirurgická klinika, FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
I. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty University Palackého Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
I. chirurgická klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, ČR
Affiliation
I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci
Affiliation
I. chirurgická klinika FN Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika FN Olomouc; I. chirurgická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
I. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF Univerzity Palackého a FN Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF Univerzity Palackého Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika LF UP Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika, FN Olomouc
Affiliation
I. chirurgická klinika, LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
II. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
Affiliation
II. chirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
Record number
xx0102179
Persistent link
Source of Verification

Skalický: Reziduální nádorová choroba u kolorektálního karcinomu český gastroenterologický a hepatologický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 10.-12.11.2005 (abstrakt]. Čes. slov. Gastroent. a Hepatol., Suppl., roč. 59, č. 2 (2005), s. 34. ()
Display format