Portrait
Display Documents Help
vše 70
publikace autora 70
primární autor 15
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Mífková, Leona, 1975-
Note Biographic
Narozena 1975. Mgr., Ph.D., fyzioterapeutka, vysokoškolská pedagožka, práce z kinezioterapie, antropomotoriky a léčebné rehabilitace.
See
Várnayová, Leona, 1975-
Affiliation
Department of Functional Diagnostic and Rehabilitation, St. Ann's Hospital, Masaryk University, Brno
Affiliation
Department of Functional Diagnostics and Rehabilitation, St. Anna Faculty Hospital in Brno, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně; Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace a 1. kardioangiologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Masarykova Univerzita Brno, Česká republika
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, FN u sv. Anny a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně; Katedra fyzioterapie a rehabilitace, LF MU, Brno
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Record number
mub2016903093
Persistent link
Source of Verification

Mífková, Leona: Vývoj svalové síly v průběhu léčebné rehabilitace, 2004 (autoritní forma)
www(Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra fyzioterapie a RHB), cit. 16. 2. 2016 (biografické údaje, datum narození)
Várnayová, Leona-Sosíková, Michaela- Vohlídalová, Ivona: Izometrická svalová síla m.quadriceps femoris u mužů a žen po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu, 2002 (odkaz viz)
Display format