Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Várnay, František
Note Biographic
MUDr., CSc., Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny, Brno. Publikace v oboru.
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Affiliation
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Masarykova Univerzita Brno, Česká republika
Affiliation
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Record number
xx0082057
Persistent link
Source of Verification

Várnay, F.: Rehabilitace kardiaků, aerobní trénink kombinovaný s prvky silového cviční u nemocných se srdečním selháním ()
www (MUDr. František Várnay, CSc. - Lidé - http://is.muni.cz/lide/?uco=203628) ()
Display format