Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Čabanová, Adéla
Note Biographic
Bc., redaktorka, novinářka (Zdravotnické noviny, Praha; Lidové noviny, Praha).
Affiliation
deník E15
Record number
xx0146110
Persistent link
Source of Verification

Čabanová, A.: Zdravotní služby s otazníky. Zdravotnické noviny, 2007, roč. 56, č. 49, s. 1-2. ()
www (Adéla Čabanová - www.lidovky.cz - Informace o novináři), cit. 30. 1. 2012 (profesní data)
Display format