Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Svoboda, Marek, 1975-
Note Biographic
Narozen 14. 12. 1975 ve Zlíně. MUDr., PhD., docent Masarykovy univerzity; onkolog (Oddělení klinické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno).
Affiliation
-
Affiliation
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
CEITEC - Středoevropský technologický institut, MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno
Affiliation
Central European Institute of Technology (CEITEC), Molecular Oncology II, University Campus Bohunice Building A3, Kamenice 5, 625 00, Brno, Czech Republic. msvoboda@mou.cz. Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic. msvoboda@mou.cz.
Affiliation
Central European Institute of Technology, Masaryk University, 625 00 Brno, Czech Republic ; Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, 656 53 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno, Czech Republic Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Centre for Molecular Medicine, Central European Institute of Technology, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic. Department of Comprehensive Cancer Care, Faculty of Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute, Masaryk University, Zluty kopec 7, 656 53 Brno, Czech Republic and.
Affiliation
Department of Cancer Epidemiology and Genetics, Masaryk Memorial Cancer Institute, brno
Affiliation
Department of Cancer Epidemiology and Genetics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic; Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Cancer Epidemiology and Genetics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno; Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 65653, Czech Republic, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 62500, Czech Republic.
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno 65653, Czech Republic. msvoboda@mou.cz.
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic; Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Zluty kopec 7, Brno, 656 53, Czech Republic. msvoboda@mou.cz
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Zluty kopec 7, Brno, 656 53, Czech Republic. msvoboda@mou.cz.
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno; CEITEC- Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno;CEITEC- Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno, ČR
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ); Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ); Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (LF MU)
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav v Brně, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno; CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno; Lékařská fakulta, MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno; Lékařská fakulta, MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno; Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Affiliation
Klinika radiační onkologie MOÚ Brno
Affiliation
KNZP ředitel MOÚ
Affiliation
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Affiliation
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno CR
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, 65653 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk University, Faculty of Medicine, 656 53 Brno, Czech Republic, Central European Institute of Technology, Molecular Oncology II, Masaryk University, 625 00 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk University, Faculty of Medicine, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Masaryk University, Central European Institute of Technology (CEITEC), Kamenice 5, 625 00, Brno, Czech Republic. Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Zluty kopec 7, 656 53, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Brno; Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
MOÚ
Affiliation
MOÚ v Brně
Affiliation
MOÚ, Brno
Affiliation
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Affiliation
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno; Středoevropský technologický institut (CEITEC), MU, Brno
Affiliation
Odd. epidemiologie a genetiky nádorů. MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorlů, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů a Klinika komplexní onkologické péče Lékařské fakulty MU a Masarykova onkologického ústavu, Brno; Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ; Brno, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno
Affiliation
Oddělení klinické onkologie, MOÚ, Brno
Affiliation
Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Brno
Affiliation
výkonný redaktor časopisu Klinická onkologie
Affiliation
Za organizační a programový výbor BOD a KNZP náměstek pro vědu, výzkum a výuku MOÚ
Affiliation
za redakci časopisu Klinická onkologie
Affiliation
za redakční radu časopisu Klinická onkologie
Record number
xx0098478
Persistent link
Source of Verification

Svoboda, Marek ...[et al]: 52nd Annual Meeting of ASCO 3.–7. června 2016, Chicago, USA. Výsledky léčby pembrolizumabem u maligního melanomu a nemalobuněčného plicního karcinomu. Klinická onkologie, 2016, roč. 29, č. 4, s. 305-307. ()
www(Česká lékařská komora), cit. 9. 5. 2017 (autoritní forma)
www(Marek Svoboda - Linkos.cz), cit. 9. 5. 2017 (datum a místo narození, profesní data)
Display format