Portrait
Display Documents Help
vše 37
publikace autora 37
primární autor 33
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Gimunová, Olga
Note Biographic
MUDr., PhD., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN, Brno. Publikace v oboru.
Affiliation
Centrální operační sály, FN Brno
Affiliation
FN a MU LF, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno
Affiliation
FN Brno Bohunice
Affiliation
FN Brno Bohunice, KARIM; LF MU Brno
Affiliation
FN, ARO, Brno-Bohunice
Affiliation
KARIM, Fakultní nemocnice Brno, Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno
Affiliation
KARIM, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
KARIM, Fakultní nemocnice Brno, LF MU, Brno
Affiliation
KARIM, FN a LF MU, Brno
Affiliation
KARIM, FN Brno, LF MU
Affiliation
KARIM, FN Brno; Interní gastroenterologická klinika, FN Brno, Brno
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; Komise pro historii oboru ČSARIM 3Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita; Komise pro historii oboru ČSARIM
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzityve Fakultní nemocnici Brno
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty MU Brno a FN Brno, pracoviště Bohunice
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a FN Brno
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy university, Brno, Česká republika
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita; Komise pro historii oboru ČSARIM
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno; Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno a LF MU
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno, LF MU
Affiliation
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno, LF MU
Record number
xx0105860
Persistent link
Source of Verification

Gimunová, O.: Nutriční podpora v sepsi ()
Display format