Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Andrés Cerezo, Lucie
Note Biographic
Mgr., Ph.D., výzkumná vědecká pracovnice, specializuje se na oblast molekulární biologie v rámci experimentální revmatologie(Revmatologický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha).
See
Ošlejšková, Lucie
Affiliation
Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Institute of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Na Slupi 4, 128 50 Prague 2, Czech Republic.
Affiliation
Institute of Rheumatology and Department of Rheumatology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic, Center of Experimental Rheumatology, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland and Neuro-oncology Group, Laboratory of Neural Plasticity, Department of Neuroscience and Pharmacology, Faculty of Health Sciences, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark.
Affiliation
Institute of Rheumatology Connective Tissue Research Laboratory, Na Slupi 4, Prague 2
Affiliation
Institute of Rheumatology, Connective Tissue Research Laboratory, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Department of Experimental Rheumatology, 1st Faculty of Medicine, Charles University Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, First Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Institute of Rheumatology, Prague, Czech republic
Affiliation
Institute of Rheumatology. Department of Experimental and Clinical Rheumatology, Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Affiliation
Revmatologický ústav, 1. LF UK, UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Experimentální laboratoř pro výzkum pojiva a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav, Praha
Affiliation
Revmatologický ústav; Klinika revmatologie 1, LF UK, Praha
Record number
xx0143527
Persistent link
Source of Verification

Metastasin (S100A4): nový cytokin a jeho role při destrukci kloubu u revmatoidní artritidy / odborná spolupracovnice Lucie Andrés Cerezo, Praha, 2016 (autoritní forma)
Ošlejšková, Lucie: Význam S100A4 proteinu v patogenezi revmatoidní artritidy. Česká revmatologie, 2007, roč. 15, č. 3, s. 146-151. (odkaz viz)
www(Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy), cit.15. 6. 2017 (profesní zaměření, jméno za svobodna)
www (Revmatologický ústav), cit. 14. 11. 2011 (autoritní forma, profesní data)
Display format