Portrait
Display Documents Help
vše 6
publikace autora 6
primární autor 5
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Knappová, Věra
Note Biographic
Mgr., kinantropoložka (Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno). Publikace v oboru.
Affiliation
Katedra tělesné a sportovní výchovy, Západočeská univerzita v Plzni
Affiliation
Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
Record number
xx0092622
Persistent link
Source of Verification

Knappová, V.: Pohybový režim žen středního věku se sedavým zaměstnáním ()
Display format