Portrait
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Schwabová, Jaroslava
Note Biographic
MUDr., lékařka. Publikace v oboru dětská neurologie. (Klinika dětské neurologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
See
Paulasová Schwabová, Jaroslava
Affiliation
Centrum hereditárních ataxií, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř sportovní motoriky Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
Affiliation
Centrum hereditárních ataxií, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha; Laboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
Affiliation
Department of Child Neurology, Charles University in Prague-2nd Faculty of Medicine and University Hospital Motol , Prague , Czech Republic.
Affiliation
Department of Neurology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Motol University Hospital.
Affiliation
Department of Neurology, Second, Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Affiliation
Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FNM, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol; Laboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha; Centrum hereditárních ataxií, FN v Motole, Praha
Affiliation
Neurologická klinika 2. LF UK v Praze a FNM, Praha
Affiliation
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika
Record number
xx0135926
Persistent link
Source of Verification

Schwabová, J.: Syndrom fragilního chromozomu X s tremorem/ataxií (FXTAS): pilotní studie na souboru pacientů s ataxií nejasné etiologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 558-561. ()
www(Fakultní nemocnice v Motole, 6.5.2011) (křestní jméno, profesní data)
Tomek, Aleš ... [et al.]: Vaskulární faktory v predikci rozvoje Alzheimerovy choroby / řešitelka Jaroslava Paulasová Schwabová, Praha, 2016 (odkaz viz)
Display format