Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Poprach, Alexandr
Note Biographic
MUDr., onkolog (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno).
Affiliation
-
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a MOÚ, Brno
Affiliation
Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, 656 53 Brno, Czech Republic.
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Affiliation
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Affiliation
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče a Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a MOÚ Brno
Affiliation
Klinika komplexni onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče LF MU; Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU Brno a MOÚ v Brně
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Masarykův onkologický ústav
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, LF a Masarykův onkologický ústav
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, LF a Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOU Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno; LF MU Brno
Affiliation
Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno; LF MU, Brno
Affiliation
Klinika onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Komplexní onkologické centrum, MOÚ, Brno
Affiliation
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno a Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Brno, Czech Republic
Affiliation
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Zluty kopec 7, 656 53, Brno, Czech Republic.
Affiliation
Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Affiliation
Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče
Affiliation
Masarykův onkologický ústav, Oddělení urologické onkologie, Brno
Affiliation
MOÚ Brno
Affiliation
MOÚ, Brno
Affiliation
MOÚ, Brno; Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno
Affiliation
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Affiliation
Oddělení komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Affiliation
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Record number
xx0165788
Persistent link
Source of Verification

Poprach, A.: MikroRNA u renálního karcinomu. MikroRNA v onkologii.Praha: Galén, 2012.S. 183-194. (záhlaví, titul, pracoviště)
www(Masarykův onkologický ústav), cit. 14. 2. 2013 (titul, pracoviště)
Display format