Osoba [autoritní forma]
Zdroj: autority Medvik
Hlavní záhlaví
Poprach, Alexandr
Biografická poznámka
MUDr., onkolog (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno).
Afiliace
-
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a MOÚ, Brno
Afiliace
Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno, Czech Republic
Afiliace
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Afiliace
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, 656 53 Brno, Czech Republic.
Afiliace
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno
Afiliace
Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Afiliace
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno, MOÚ, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče a Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexni onkologické péče LF MU a MOÚ, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče LF MU; Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU a MOÚ, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, LF MU Brno a MOÚ v Brně
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Masarykův onkologický ústav
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, LF a Masarykův onkologický ústav
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykova univerzita v Brně, LF a Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Klinika komplexní onkologické péče, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, MOU Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno; LF MU Brno
Afiliace
Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno; LF MU, Brno
Afiliace
Klinika onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Komplexní onkologické centrum, MOÚ, Brno
Afiliace
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno a Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Brno, Czech Republic
Afiliace
Masaryk Memorial Cancer Institute, Department of Comprehensive Cancer Care, Zluty kopec 7, 656 53, Brno, Czech Republic.
Afiliace
Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta a Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
Afiliace
Masarykův onkologický ústav a Lékařská fakulta Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, KKOP KOC, Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče; Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika komplexní onkologické péče
Afiliace
Masarykův onkologický ústav, Oddělení urologické onkologie, Brno
Afiliace
MOÚ Brno
Afiliace
MOÚ, Brno
Afiliace
MOÚ, Brno; Klinika komplexní onkologické péče a LF MU, Brno
Afiliace
MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Afiliace
Oddělení komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
Afiliace
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Číslo záznamu
xx0165788
Persistentní link
Zdroj ověření dat

Poprach, A.: MikroRNA u renálního karcinomu. MikroRNA v onkologii.Praha: Galén, 2012.S. 183-194. (záhlaví, titul, pracoviště)
www(Masarykův onkologický ústav), cit. 14. 2. 2013 (titul, pracoviště)
Zobrazení záznamu