Portrait
Display Documents Help
vše 220
publikace autora 220
primární autor 12
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Langová, Kateřina
Note Biographic
Mgr., Ph.D., biofyzička, programátorka, matematička (Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc). Publikace v oboru.
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta, zdravotnických věd, UP v Olomouci
Affiliation
Centrum vědy a výzkumu, FZV UP, Olomouc; Ústav lekářské biofyziky, LF UP, Olomouc
Affiliation
Department of Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry and Institute of Molecular and Translational Medicine, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Institute of Molecular and Translational Medicine, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry and Institute of Molecular and Translational Medicine, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Institute of Molecular and Translational Medicine, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc and University Hospital Olomouc
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc; Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Hnevotinska 3, 775 15 Olomouc, Czech Republic.
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Medical Biophysics, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Medical Biophysics, University Hospital, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Statistics and Biophysics, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Department of Statistics, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
g Department of Medical Biophysics, Faculty of Medicine and Dentistry , Palacky University , Olomouc , Czech Republic.
Affiliation
III. interní klinika Lékařské fakulty UP a FN, Olomouc; Hemato-onkologická klinika Lékařské fakulty UP a FN Olomouc; Hematologické oddělení nemocnice Vsetín; Katedra biofyziky Lékařské fakulty UP, Olomouc
Affiliation
III. interní klinika, LF UP a FN, Olomouc; Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc; Oddělení klinické biochemie, FN, Olomouc; Hematologická ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Odštěpný závod Prostějov; Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
III. interní klinika, LF UP a FN, Olomouc; Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Oddělení klinické biochemie, FN, Olomouc; Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Olomouc
Affiliation
Institute of Biophyzics, Palacký University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Institute of Medical Biophysics, Faculty of Medicine, Palacký University, Olomouc
Affiliation
Institute of Medical Biophysics, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Affiliation
Katedra biofyziky FN a LF UP v Olomouci
Affiliation
Katedra lékařské biofyziky, LF UK Olomouc
Affiliation
Katedra lékařské biofyziky, LF UP Olomouc
Affiliation
Katedra lékařské biofyziky, LF UP, Olomouc
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Ústav preventivního lékařství
Affiliation
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Oddělení biometrie a statistiky LF UP v Olomouci
Affiliation
Oddělení biometrie a statistiky LF UP, Olomouc
Affiliation
Oddělení biostatistiky, LF UP Olomouc
Affiliation
Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav biofyziky lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Ústav biofyziky Lékařské fakulty, Univerzita Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav biofyziky LF UP v Olomouci
Affiliation
Ústav biofyziky LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav biofyziky, LF a Institut molekulární a translační medicíny, UP v Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské abiofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky a Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky LF UP a FN Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc, Česká republika
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky UP Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, FN a LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF Univerzity Palackého Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UO Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UP a FN, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UP Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Olomouc; Institut molekulární a translační medicíny, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, LF, FN Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biofyziky, UP, Olomouc
Affiliation
Ústav lékařské biozyfiky, LF UP Olomouc
Record number
xx0141371
Persistent link
Source of Verification

Langová, K.: E-learningová opora předmětu „Programové vybavení ordinace zubního lékaře“. Medsoft, 2011, s. 157-165. ()
www(Ústav lékařské biofyziky - Lékařská fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci), cit. 15. 9. 2011 (titul, profesní údaje)
Display format