Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Zemanová, Jitka
Note Biographic
MUDr., diabetoložka (Privátní diabetologická ambulance, Plzeň).
Author's profile
Promoce 1988 - LF Univerzity Karlovy v Plzni. Pracoviště: do r. 1995 Interní oddělení, Mulačova nemocnice, Plzeň; od r. 1997 soukromá praxe, Plzeň.
Affiliation
Diabetologická ambulance, Plzeň
Affiliation
Diabetologické embulance, Hlinsko a Chrudim
Affiliation
Diabetologie a interna s.r.o., Plzeň
Affiliation
Interní a diabetologická ordinace, Plzeň
Record number
xx0169610
Persistent link
Source of Verification

Zemanová, J.: Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích v České republice, aneb, Lze léčit pacienty s diabetem dle standardů odborné společnosti? Revize po 4 letech. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2008, roč. 11, č. 1, s. 32-36. ()
Jirkovská, A.: Kaleidoskop edukace léčby inzulinem se zaměřením na analoga inzulinu / spoluautorka Jitka Zemanová, Praha, 2013 (profesní data)
www(Česká lékařská komora), cit. 10. 5. 2013 (profesní data)
Display format